• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

Slide 2

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

Slide 3

วิสัยทัศน์

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560  >> อ่านต่อ

การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ2561-2563)
การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ2561-2563)  >> อ่านต่อ

การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563)
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563)  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน"
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อโครงการก้าวคนละก้าว"  >> อ่านต่อ

แอ่วแม่แรมม๋วนใจ๋ ครั้งที่ 3
ขอเชิญชวนร่วมงานแอ่วแม่แรมม๋วนใจ๋  >> อ่านต่อ

รับโอนย้ายนายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
รับโอนย้ายนายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน  >> อ่านต่อ

รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
60 วัน ห้ามเผาเราทำได้เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน  >> อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลแม่แรม
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลแม่แรม  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2558- 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2559 (ระบบแท่ง)  >> อ่านต่อ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  >> อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 2560
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 2560  >> อ่านต่อ

"แอ่วแม่แรม ม่วนใจ๋" ครั้งที่ 4
ขอเชิญชวนร่วมงาน "แอ่วแม่แรม ม่วนใจ๋" ครั้งที่ 4  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านหนองหอยเก่า
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านหนองหอยเก่า  >> อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  >> อ่านต่อ

1 2

จำนวนผู้เข้าชม : 254059

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม