1 เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ maeram.go.th 1
 
 • 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกสดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณข้างบ้านนายชุมพร เนตรธนู บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกสดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณข้างบ้านนายชุมพร เนตรธนู บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >> อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน บ้านแม่แรม - บ้านอ้อย หมู่6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน บ้านแม่แรม - บ้านอ้อย หมู่6  >> อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ข้อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ข้อ  >> อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและลงนามรับรองแบบโดยวิศวะกรโยธา ระดับสามัญ สำหรับงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและลงนามรับรองแบบโดยวิศวะกรโยธา ระดับสามัญ สำหรับงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  >> อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและลงนามรับรองแบบโดยวิศวะกรโยธา ระดับสามัญ สำหรับงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและลงนามรับรองแบบโดยวิศวะกรโยธา ระดับสามัญ สำหรับงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ  >> อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่แรมไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาขนขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่แรมไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  >> อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER-LAY สายเชื่อม หมู่บ้าน บ้านโฮ่งใน หมู่2- บ้านโฮ่งนอก หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER-LAY สายเชื่อม หมู่บ้าน บ้านโฮ่งใน หมู่2- บ้านโฮ่งนอก หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  >> อ่านต่อ

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารซ่อมห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารซ่อมห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >> อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2561)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2561)  >> อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  >> อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-10  >> อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-9  >> อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาม.3  >> อ่านต่อ

1 2

จำนวนผู้เข้าชม : 318847

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม