• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายอินสม ปัญญารัตนดิลก

 ประธานสภาฯ

นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
รองประธานสภาฯ    
นายสุริยา นาคง
เลขานุการสภาฯ
นายสมบัติ ถามถ้วน
สมาชิกสภาฯ
นายปั๋น  แสนยอด 
สมาชิกสภาฯ  
นายชำนาญ ยอดยิ่งหทัยกุล
สมาชิกสภาฯ
นางมณเฑียร เกติมา  
สมาชิกสภาฯ 
นายเจริญ พาณิชย์หิรัญกุล 
สมาชิกสภาฯ 
นายอติศักดิ์ แซ่ย่าง   
สมาชิกสภาฯ
   
นายวิสุทธิ์ อภิบาลวนา
สมาชิกสภาฯ 
   

                                                                     

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 307574

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม