• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข่าวประกาศจัดชื้อ - จัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทุ่งห้าบน ม.5-บ้านแม่ใน ม.12

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก บ้านห้วยโจ้-บ้านแม่ใน

ซ่อมถนน แอสฟัลติก หมู่ 6- หมู่ 1 บ้านอ้อย ห้วยทราย

โครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4

โครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5

โครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม ประจำปีพ.ศ. 2559 จำนวน 6 โครงการ

โครงการ ก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.1 บ้านน้ำตกแม่สา

โครงการ ก่อสร้างสะพาน หมู่ 10 บ้านโฮ่งนอก

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเมรุ หมู่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction )

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิดเคลนสลิง พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายยกเทดั๊ม ด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถ จำนวน 1 คัน

ราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ม.1

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่แรม

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนและเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปกำจัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรั้วศพด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเทลานแม่ขิ

ประกาศ ประมูลจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จำนวน  1  คัน 

ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางรถตู้

ประกาศสอบราคารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางศาลาหมู่3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางรถกระเช้า

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รถกระเช้า

โครงการ ส่วน 1 หมู่1 วังกุหลาบ ส่วน 2 ทางไปวัดพระธาตุชุ่มเมือง

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมตลิ่งเพื่อป้องกันน้ากัดเซาะ บ้านปางแหว หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าชุมชน บ้านโฮ่งนอก หมู่ที่ 10

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกเข้าน้ำตกแม่สา

ประกาศ โครงการก่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำหมู่ 1

ระกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ( เทลาน ม.7,คลองส่งน้ำ ม.5)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ( คสล)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรม

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน บ้านแม่แรม-บ้านอ้อย หมู่ที่ 6

สรุปจัดซื้อจัดจ้างอีจีพี


จำนวนผู้เข้าชม : 307547

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม