• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตกลงราคา2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง61

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ตุลาคม-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤศจิกายน-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ธันวาคม-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มกราคม-2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-กุมภาพันธ์-2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มีนาคม-2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเ-มษายน-2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤษภาคม-2562


จำนวนผู้เข้าชม : 318840

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม