• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวตำบลแม่แรม

 

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลแม่แรม

ตั้งอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใกม่

พร้อมให้ข้อมูลเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน

 
 

ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวตำบลแม่แรม 

เฟสบุ๊ค คลิ๊ก  https://www.facebook.com/MaeramTouristCenter

รายงานสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวใช้บริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลแม่แรม ปี 2561


จำนวนผู้เข้าชม : 307573

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม