• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กระดานสนทนา
  หัวข้อเรื่อง ผู้โพสต์ เข้าชม/ตอบ วัน-เวลาที่โพส
admin 3206/2 2019-05-23 02:55:05
JSOFT 4089/4 2017-09-20 09:50:00
สุขสวัสดิ์ ถ้ามเจริญ 3999/2 2017-09-11 15:00:40
พัชรี 1347/1 2017-08-03 18:16:07
ประภาศิริ ยะคะเสม 5050/1 2017-01-10 15:23:52
จุฑารัตน์ บัวสุข 2746/0 2016-11-28 16:18:36
นิตยา ลาดดี 1490/0 2016-11-14 19:46:24
ยงยุทธ 1604/0 2016-10-19 14:43:53
ประภาศิริ ยะคะเสม 1362/0 2016-10-03 09:37:40
อุทุมพร ยุชมภู 1581/0 2016-08-11 16:08:09
yotathaitrianing 18279/1 2016-05-20 10:50:49
เดลส์เน็ท 766/0 2016-03-31 16:41:47
มสธ.ท้องถิ่น 22374/0 2016-03-07 15:33:45
จริยา จรรยา 822/0 2016-03-07 14:21:29
มนัสนันท์ สีห์แสงประเสริฐ 18242/0 2016-02-05 12:51:50
admin 19454/1 2015-10-27 02:24:18

จำนวนผู้เข้าชม : 307545

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม